Meer informatie en artikelen

Artikelen over manipulatie. Verrijk je kennis!

Blogs

Vind hieronder nog meer informatie

Gezien mijn persoonlijke ervaringen én mijn ervaring in mijn praktijk, zou ik een boek kunnen schrijven met waardevolle verhalen. Waardevol omdat je er in mijn ogen wat aan hebt. Je leest niet toevallig iets. Of je oog valt niet toevallig op een bepaalt artikel. Zo werkt het niet in mijn optiek.

Ik houd al geruim een jaar spreekuren op social media en door het delen van kennis en ervaringen, help je een ander inzicht te krijgen en bewust te worden. In wat mogelijk een oplossing voor die ander kan zijn. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast is het ook wel eens fijn om te weten dat er meerderen zijn die soortgelijke ervaringen hebben als jijzelf. Je bent niet alleen.

Dus maak even tijd voor de onderstaande korte verhalen. Doe er je voordeel mee. En als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Houd-van-jezelf

Iemand die echt van je houdt tilt je omhoog

Je bent het waard om omhoog te worden getild in plaats van naar beneden gehaald te worden. Alleen is dat bij lang niet iedereen in de relatie zo. Er worden genoeg mensen dagelijks niet gerespecteerd of gewaardeerd. Het lijkt erop dat er mensen zijn die het niet kunnen opbrengen of realiseren om iemand positief te behandelen en bejegenen.

Als je erover nadenkt dan is het best eenvoudig om iemand naar beneden te halen. Een simpele opmerking is al voldoende. Denk maar eens aan de volgende uitspraken±

“Ik had je toch al gezegd dat je dat niet ging lukken”

“Je doet altijd zo overdreven”

“Als het op jouw manier moet dan zijn we morgen nog niet klaar”

Een negatieve opmerking die een zeer waarschijnlijk negatief effect hebben op de ontvanger. Want velen zijn nog lang niet emotioneel sterk genoeg om de intenties en energie gekoppeld aan de opmerkingen niet binnen te laten komen in het energie systeem. Het raakt je. En zodra het je raakt, voel je pijn. Tenminste als je dat al wilt voelen.

Er zijn gelukkig ook mensen die het wel voor elkaar krijgen om iemand omhoog te tillen. Echter is dat lang niet zo eenvoudig. Want om dat te doen dien je voorbij je eigen oordelen en emoties te stappen en staan. Het gedrag van een ander kan namelijk een negatief effect hebben. Bijvoorbeeld, je bent bezig met een wedstrijd zoals wel vaker en alweer wint de ander. Het kost menig mens moeite om oprecht, het toverwoord, blij te zijn voor de winnaar. Mogelijk komt er namelijk wel een gevoel van teleurstelling of falen over je heen. En dan weet je toch oprecht positief te zijn voor en naar de ander toe.

In mijn praktijkervaring en persoonlijke ervaring merk ik dat als iemand echt van je houdt, dus op een oprechte wijze, dan ben je bereid om te kijken naar je eigen tekortkomingen, gedragspatronen, onverwerkte emoties en ervaringen. Want vanuit dat verleden reageren we op situaties en ervaringen met anderen.

Je bent het waard om positief gesteund te worden. En om oprecht van gehouden te worden. Vind die partner die je omhoog tilt… en laat die partner die je omlaag haalt, los.

Warme groet,

Linda Krohne
06-28311033

kom-voor-jezelf-op

Blijf erboven staan

Zodra je manipulatieve mensen in je omgeving hebt, wordt er al een poging gedaan om je Licht te dimmen.

Zeker als je even niet doet wat zij willen dat je doet.

👉Je werkt niet mee..

Groot gelijk want dat moet ook niet. Jij mag je eigen leven leven, doen wat jij wilt en je eigen keuzes maken.

Alleen is dat een probleem voor manipulators want dan hebben ze geen controle (meer) over jou.

Dat kan voor de manipulators een beweegreden zijn om je te beschuldigen. Meestal van zaken die je helemaal niet hebt gedaan.

Ook kan het voorkomen dat ze zeer negatief over jou gaan praten met en tegen anderen.

Het is aan jou om daar boven te staan. Laat je niet verleiden je daardoor geïntimideerd te voelen of emotioneel te reageren.

Want zij die verbonden zijn met het Licht voelen vanzelf de leugens die worden verspreid.

Lang niet iedereen zal dus geloven wat er over je wordt gezegd. Vertrouw daar op…

En blijf er boven staan en dus weg van het pad van vergelding.

Al die verwijten en beschuldigingen zeggen niets over jou. Hebben in principe niets met jou te maken.

En in heel veel gevallen zijn die dingen die je blijkbaar volgens de manipulators doet, juist hetgeen wat ze zelf doen…

Dus blijf stralen met je prachtige Licht. Laat je niet afleiden door een plotselinge mistbank. Straal nog harder zodat de mist simpelweg verdwijnt 😉

Stralen, doe je zodra je uit je ego bent, uit je hoofd bent, en in zuivere verbinding bent met jezelf, automatisch.

Warme groet Linda Krohne

Soms-wil-ik-even-geen-kinderen

Soms wil ik een moment even geen kinderen

Soms wil ik even geen kinderen

Linda, ik ben doodmoe. Ik kan niet meer. Ik ben op. Iedere dag ben ik moe, ik heb overdag rust nodig en krijg ik niet. Hoe moet ik verder? Kan je mij helpen…

De situatie

Moeder is in de 40-er jaren en alleenstaand ouder van 2 jongens van 14 en 10 jaar oud. De scheiding heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden. De jongens hebben beiden wat problemen met concentratie en communicatie. Ze luisteren niet zo best, ze leven in hun eigen wereld af en toe en ze vragen heel veel aandacht en energie. Dat is wat ik hoor tijdens het gesprek.

Het probleem

Ligt niet bij de jongens. Die zijn zoals ze zijn. Geworden door opvoeding en voorbeeld gedrag vanuit de omgeving en media. Natuurlijk is het makkelijk om een label te plakken op de jongens. Alleen lost dat het probleem op? Het probleem is namelijk de oorzaak van het gedrag van beide kinderen. Een label verandert niet hun gedrag noch de oorzaken. Het geeft alleen een mogelijke benaming aan het soort gedrag. Is dat belangrijk? Niet in mijn optiek. Want sommigen hebben een label die onjuist is in mijn ervaring. En ik kom nog wel eens tegen dat een label gebruikt wordt als excuus voor het gedrag. En daar ben ik het geheel niet mee eens. Enfin, terug naar het onderwerp.

De oorzaak

Het gedrag van de jongens is aan verandering toe. Uit het verhaal hoor ik al dat beide heren bijna continue over de grenzen van moeders heen gaan. De baas in huis zijn inmiddels, in mijn optiek. Welke wordt beaamd na wat vragen. En dat kom ik erg vaak tegen. Als kinderen geen kaders en grenzen krijgen, dan creëren ze hun eigen grenzen en gedrag. Als kinderen alle ruimte krijgen en grenzeloos mogen zijn in hun doen en laten, dan komt het voor dat die kinderen niet leren respectvol om te gaan met anderen. Dan gaan de kinderen zelf bepalen wat ze doen en niet doen. Alleen is dat niet de bedoeling in mijn ogen. Jij als ouder bent verantwoordelijk voor de taak je kinderen een aantal basis normen en waarden aan te leren. Onder andere hoe respectvol met elkaar om te gaan. Zodat op zijn minst het huis een veilige plek is voor alle inwoners. En als je je kinderen niet leert respectvol met onze planeet om te gaan en met diens bewoners….. dan gaan ze dat zelf bepalen. Met allerlei mogelijk negatieve gevolgen van dien.

Conclusie

Beide ouders dienen de kinderen kaders en grenzen te geven. Waarbinnen de kinderen kunnen functioneren, ontdekken en zijn. Dat begint met het aangeven van de eigen grenzen. Dus moeder dient duidelijk te communiceren wat ze wel en niet wilt qua gedrag. Met daarbij een heldere en oprechte uitleg. Dus de waarom vraag dien je eenvoudig te kunnen beantwoorden. Want kinderen hebben informatie nodig om te begrijpen waarom we bepaalde dingen wel doen en niet doen. Zodat ze zelf in staat zijn bewustere keuzes te maken daarin. Als een kind over een grens heengaat, dient het kind geïnformeerd te worden. Moeder dient dus te leren NEE zeggen en te leren hoe op te komen voor zichzelf.

In het kort:

 • Moeder loopt op haar tandvlees
 • Moeder is machteloos, hulpeloos en heeft een burn-out
 • Moeder dient tijd voor zichzelf te maken
 • Moeder dient haar grenzen aan te gaan geven (liefst grotendeels dezelfde als de vader van de kinderen, alleen is dat niet altijd mogelijk)
 • Moeder dient op te komen voor zichzelf
 • Moeder dient NEE te durven zeggen

Hoe

Er zijn een aantal opvoedcursussen die je hier goed bij kunnen ondersteunen. Geweldloze communicatie is zeer handig om jezelf aan te leren. EFT werkt uitstekend bij bovengenoemde punten. En zo zijn er vast nog wel meer oplossingen te bedenken en vinden.

Herken je jezelf in dit verhaal?

Zoek dan hulp. Want jij dient te veranderen om de kinderen te leren hun gedrag te veranderen. Als ouder dien je anders om te gaan met hun gedrag en je eigen gedrag te veranderen. Jij bent hun grote voorbeeld immers.  Ik ben altijd bereikbaar via info@lindakrohne.nl

Soms wil ik even geen kinderen

Soms-wil-ik-even-geen-kinderen

Waarom-stalken-manipulators

Waarom manipulators stalken

Waarom zijn manipulators aan het stalken? Niet alle manipulators gaan en zullen stalken. Echt niet. Alleen sommige types die doen dat juist wel. Ze willen namelijk hebben wat jij hebt. Kortom, jij hebt of kunt wat zij ook graag willen hebben of kunnen.

Dit kan zijn:

 • geluk
 • positieve uitstraling/energie
 • het vermogen om liefde te voelen
 • diepe emotionele affectie
 • bereidheid om je in te zetten iets moeilijks te doen
 • toewijding
 • verbondenheid
 • enthousiasme
 • hoogsensitiviteit

Manipulators zijn jaloers op al deze kwaliteiten. Een manipulator zal proberen dit van je af te pakken. En als dat niet lukt, zullen ze doen wat nodig is om je kapot te maken zodat je de kwaliteiten verliest of niet meer hanteert.

Jij hebt wat een manipulator wilt hebben.

Een stalker wilt dat jij verandert

En een manipulator heeft liever niet dat jij je leven leeft zoals je doet op dit moment. Want zij voelen zich niet gelukkig in hun eigen leven. Door je achterna te zitten. Alles in de gaten te houden wat je doet. Je continue lastig te vallen op de meest bizarre momenten en plekken. Dit alles om jou nare gevoelens te bezorgen. Zodanig dat je kiest om bepaalde dingen niet meer te doen. Ze willen je veranderen. Door je onder druk te zetten. Een manipulator doet alles om voor elkaar te krijgen wat hij/zij wilt. Alles.

Wat kan je doen tegen stalken?
 • veel tips staan op www.politie.nl
 • veel tips staan op www.slachtofferhulp.nl
 • weet met wat voor soort manipulator je te maken hebt
 • maak een realistische inschatting van mate van gevaar
 • vertrouw op je gevoel
 • doe een melding bij de politie, kan online
 • breng anderen op de hoogte zodat ze kunnen helpen indien nodig
 • zorg dat je je veilig voelt, ook door je emoties op te ruimen welke overheersen, zoals angst.
 • wordt emotioneel sterker
 • maak duidelijk dat je op geen enkele wijze contact wilt. schriftelijk via mail, bericht en mondeling.
 • maak een dossier aan met allerlei bewijzen van de stalking
 • wees niet te voorzichtig met de politie te vertellen wat je merkt, voelt
 • stel je eigen grenzen en maak deze duidelijk
 • vertel ze duidelijk dat je alles zult doen wat nodig is om jezelf te beschermen (zeker bij narcisten)
 • neem fysieke afstand
 • in ernstige gevallen, verhuis, verander telefoonnummer, verander mailadressen, en informeer de stalker niet.
 • zoek hulp om je te helpen met je gevoelens en emoties
 • stop met de stalker te willen begrijpen, gaat niet lukken.
 • zorg goed voor jezelf en bescherm jezelf

Heb je hier vragen over? Stel ze gerust. info@manipulatie-in-relatie.nl

Hulp-vragen

Hulp zoeken is geen zwakte

Hulp zoeken omdat je een relatie hebt (gehad) waarin je wordt gemanipuleerd is geen signaal van zwakte. Het is juist heel goed en krachtig om hulp te vragen en zoeken. Als je alles alleen zou dienen te weten, kunnen en doen, zou je wel alleen op aarde zijn nietwaar. En dat is nu eenmaal niet het geval. Je hebt ongetwijfeld al ervaren en ontdekt dat niet iederen overal even goed en bekwaam is.

Vandaar dat het juist heel handig en verstandig is om hulp in te schakelen. Door je situatie te bespreken met iemand anders, krijg je een andere visie en perspectief. Dat is belangrijk. Zeker als je wordt gemanipuleerd. Want juist dan ben je je zelfvertrouwen, en je realistische kijk behoorlijk kwijt geraakt. Daar zijn manipulators namelijk erg goed in om dat voor elkaar te krijgen bij iemand.

Sommige familieleden, vrienden of collega’s kunnen reageren in de trant van: “waar heb je het over?” of “hoe kom je hierbij?”. Dat komt veel voor in relaties waarin een manipulator in het spel is. Want manipulators zijn in de slaapkamer heel andere personen dan in de woonkamer en buitenshuis. Heel anders. Pas als je alleen met ze bent, gebruiken ze hun tactieken om te krijgen van jou wat ze willen. Tegenover de buitenwereld zijn ze charmant, attent, aardig, betrokken, etc.

Verwacht dus niet dat iedereen je zult begrijpen als je het bespreekbaar maakt. Het is soms veel beter om met een therapeut of een vreemde je situatie te bespreken. Iemand die neutraal is in diens oordelen en kijk.

Zodra je erover denkt om hulp te zoeken en vragen, ben je al een stap dichterbij om een oplossing te vinden voor je probleem en situatie. Daadwerkelijk hulp vragen, is stap 2. Stap 3 is heilzame, bekwame hulp vinden. En weet, soms komt hulp vanuit onverwachte hoek..

Wees niet bang voor afwijzing, of niet serieus genomen te worden. Durf hulp te vragen. Durf te praten. Je kunt het.

het-is-mijn-schuld

Het ligt ook altijd aan mij

Een manipulator krijgt het altijd weer voor elkaar om jou het gevoel te geven dat jij iets fout doet of dat jij je aanstelt of overdrijft. Vele klanten geven aan dat ze jaar in jaar uit, bijna iedere dag het gevoel hadden dat als ze ergens iets van zeiden, dat het hun eigen schuld was en is.

Op den duur stop je dan uiteindelijk ook met bespreekbaar maken dat het gedrag van de manipulator je niet aanstaat of dat je dingen anders wilt. Want elke keer weer krijg je de deur op je snuffert met opmerkingen als:

 • daar ga je weer
 • zelfde liedje als altijd
 • ja hoor, zeker ongesteld of zo
 • jij bent niet wijs
 • dat heb ik helemaal niet gedaan
 • ik doe dat helemaal niet
 • hoe kan ik dat nou weten
 • joh, stel je niet zo aan zeg

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Geen 1 manipulator is identiek aan een andere. Ieder mens is immers anders.

Een manipulator is expert op het gebied van tactieken en technieken wat betreft communicatie. Ze hebben je immers bestudeert, zonder dat jij het in de gaten had. Daardoor weten ze precies wat tegen je te zeggen, hoe te reageren, hoe je te kwetsen. Soms roepen ze zomaar iets om te onderzoeken hoe jij daarop reageert, dan word je getest. Dat soort momenten kunnen er heel veel zijn in een week en aardig wat stress en andere emoties opleveren.

Hoe vaker dit soort confrontaties je hebt, hoe meer je aan jezelf begint te twijfelen. Het grote probleem is dat ze een ster zijn in het jou laten geloven dat de manipulator gelijk heeft. Dat het klopt wat zij zeggen. Aangezien je niet meer zo goed in verbinding bent met jezelf en je gevoelens en emoties, ben je je niet zo goed bewust van wat er gebeurd. Je leeft in de gecreeerde wereld van de manipulator op den duur, als je niet oppast.

Als iemand continue zegt dat je gek bent, overgevoelig reageert, en nog meer van die dingen. Dan begin je op een gegeven moment te twijfelen aan jezelf. Heel stom misschien, alleen het gebeurd. Je bent namelijk best wel verblindt voor de realiteit omdat je je gevoelens hebt afgeschermd.

Slachtoffers van manipulatie hebben veel schuld en schaamte gevoelens. Deze dienen echt opgelost te worden. Dat kan ook jij.

Het-zijn-toch-mijn-ouders

Het zijn toch mijn ouders.

Mijn visie

Deze uitspraak hoor ik zo vaak in mijn praktijk, dat ik het gevoel heb dat meerderen baat hebben bij mijn visie hierop. Je kunt deze uitspraak op meerdere wijzes interpreteren dus ik begin met een eerste. En ik gooi mijn stelling er meteen in. Komt ie:

Dat het je ouders zijn, geeft je ouders nog niet het recht om te bepalen hoe jij je leven leidt.

Waarom je vastloopt

Zo jij durft, zeggen sommigen dan. Jazeker durf ik dit te zeggen. Want dit is mijn waarheid. Ik kom te vaak ouders tegen die vinden én denken dat zij het recht hebben te bepalen wat hun kinderen doen, moeten doen, moeten laten, niet mogen doen, moeten worden…. Met als gevolg dat vele kinderen, ook jij bent nog steeds een kind van iemand, in de knoop zitten met zichzelf. Letterlijk worstelen, vastlopen in het leven.

De taak van een ouder

Zoals ik het even kortweg zie, je ouders hebben als taak je op de wereld te brengen. En je de eerste 12 jaar van je leven alles te geven wat jij nodig hebt om helemaal 100% jezelf te kunnen, mogen en durven zijn. Dat je weet hoe jouw lichaam werkt, hoe je gevoelens en emoties werken, dat je leert om te gaan met allerlei soorten ervaringen en mensen en werelden.

Emotioneel volwassen

Vanaf 12 jaar ben je spiritueel volwassen en behoor je in feite emotioneel volwassen te zijn. Diverse onderzoeken tonen aan dat je als ouder een kind van alles kan bijbrengen tot 12 jaar. Daarna beginnen ze jou als ouders los te laten, zelf op onderzoek te gaan, zich af te zetten en hun eigen leven vorm te geven.

Prachtig en lastig

Als ik kijk naar mijn kinderen, is dat inderdaad het geval. Prachtig om te zien aan de ene kant en soms best wel lastig aan de andere kant. In hun jonge jeugd en dat begon al op dag 1 na de geboorte, gaan ze op zoek naar grenzen. En hoe werken dingen. Hoe maak ik duidelijk waar ik behoefte aan heb. Een baby huilt als het honger, vieze luier, angst, kou heeft. En als je kind echt verdriet heeft of pijn, dan is het een ander soort huil.

De ouder bepaalt

Als ouder doe je je best om je kind van alles te leren en mee te geven wat jij belangrijk en waardevol vindt. En daar gaan we al. Een ouder leert diens kind wat de ouder dus wilt dat het kind leert. De ouder bepaalt. En zo hoort het ook. Alleen besef je wel dat ouders hun kinderen echt wel de ruimte mogen en in mijn ogen dienen te geven om te ontdekken of zij dezelfde waarden en normen willen hanteren in hun leven. En daar hebben heel veel, ik herhaal, heel veel ouders heel veel moeite mee. Loslaten van hun kind(eren), ze de ruimte geven. Om te ontdekken wie ze zijn.

Iedere ouder is een mens

Persoonlijk ga ik er altijd vanuit dat iedere ouder diens best doet. Let wel, dat deed ik echt niet in het begin toen ik nog niet begreep hoe dit nu werkelijk werkt. En ik werd mij meer en meer bewust van de invloed van mijn ouders op mijn leven. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie: Iedere ouder is een mens.

Elk mens heeft diens eigen proces gebaseerd op diens eigen ervaringen, emoties, gedachten en ontwikkeling.

Ouders zijn allesweters en alleskunners

Daarmee adviseer ik je, om je ouders van het voetstuk af te halen. Het gebeurt vaak dat je opkijkt tegen je ouders als allesweters en alleskunners. Zie ze als gelijkwaardigen. Ouders worstelen net als jij met zichzelf. Ook ouders weten en kunnen nog niet alles. Alleen als kind heb je mogelijk wel die verwachting gehad. “Ja maar, een ouder is toch veel ouders en heeft meer ervaren dus weet dan veel meer dan ik?” Die verwachting en aanname mag je loslaten. Natuurlijk weten sommige ouders meer dan jij omtrent bepaalde thema’s. Alleen pas op om er blind vanuit te gaan dat het werkelijk zo is.

Houd hier ajb rekening mee

Wij hebben momenteel een enorm aanbod van kennis doordat internet er is. Mijn ouders zijn van de generatie die voor het eerst een televisie kregen.. vergis je niet. Tijd lijkt wel snel te gaan, alleen jouw ouders werden ineens geconfronteerd met internet en smartphones. Dat is een mega grote verandering geweest. Niet iedereen kan en kon daar even goed mee omgaan. Het werd zelfs sommigen teveel. Er veranderde te veel. Onzekerheid kwam om de hoek kijken. Enfin, houd dit in je achterhoofd.

Onderwijs leert je in je hoofd te zitten

De huidige generatie babies, zijn veel sensitiever, gevoeliger voor energie, prikkels, anderen dan jijzelf. En tot op heden leren we op school (en thuis) niet hoe we dienen om te gaan met onze emoties, wat het zijn, hoe ons lichaam en ziel met ons aan het communiceren is, hoe intuïtie werkt, etc. Het onderwijs is al vele jaren hetzelfde. We moeten nog steeds dingen uit ons hoofd leren. Je wordt getest op het feit of je alle geschreven kennis nog wel uit je hoofd weet.

Geschiedenis als voorbeeld

Toch? Of werd jouw wel gevraagd tijdens geschiedenis: “vertel eens, nu je leest over de Franse Revolutie, wat voel je dan?” of “Wat doet dat dan met je van binnen?” Een geschiedenislerares die bij mij was voor de behandeling van haar zoon zei: “oh nu snap ik waarom sommige kinderen reageren zoals ze reageren. Nooit aan gedacht….” Oké, daar zal ik in een ander artikel verder op doorgaan. Weer terug.

Over emoties praten we niet

Jouw ouders hebben nooit geleerd wat gevoelens, emoties, ziel, mind, ego zijn en hoe ze werken. Wedden? Er werd bij mij thuis nooit gevraagd:

 • Hoe voel je je werkelijk?
 • Wat doet het met je?
 • Wat vertelt je gevoel je?
 • Is je ziel gelukkig?

Gevoelens? Wat zijn dat?

Kortom, er werd niet over gepraat. Dus leer je als kind, daar praat je niet over. Je doet er niets mee. Gevoelens? Die negeer je dus, want als ze belangrijk zouden zijn, zouden we het daar wel over hebben op school en thuis.

Jouw ouders hebben geleerd wat hun ouders belangrijk vonden dat ze leerden. En al generaties lang leven we in ons hoofd. En zijn we niet tot slecht verbonden met ons gevoel en ziel. Is er geen balans en harmonie tussen lichaam, mind en ziel.

Jouw verwachtingen stellen jou teleur

Dus: jouw ouders weten net zoveel als jij, en zeer waarschijnlijk veel minder over gevoelens, sensitiviteit, emoties, ziel, ego, etc. De verwachting: “het zijn mijn ouders en dus dienen die het wel te weten” mag je hierbij loslaten. Is echt niet realistisch en eerlijk. Laat dan dus ook je teleurstelling en boosheid los als je die hebt jegens je ouders. Die beste mensen deden echt hun best. Alleen zijn het mensen, die kunnen nog niet alles op de manier die jij graag wilt of voor ogen hebt.

Acceptatie

Hoor je wat ik zeg? Accepteer dat jouw ouders doen wat ze doen. En dat dat dus niet altijd is wat jij graag wilt, verwacht of verlangt dat ze doen… Zij leven hun eigen leven op hun manier. Want ze zitten in hun eigen proces. En alles wat je daarvan vindt, zijn jouw oordelen welke je echt los mag laten. Voor jezelf.

Dan heb je nog de opmerking: Het zijn toch mijn ouders hè.

Wat zeg je daar nu in feite? Omdat het mijn ouders zijn, moet ik….. rekening met hen houden, ze niet teleurstellen, mij aanpassen, niet boos op ze zijn, doen wat zij van mij verwachten?

Ja maar, Linda.. ik moet toch ook rekening houden met mijn ouders?

Volgens wie moet jij dat? Als je dat van je ouders moet, dan bepalen jouw ouders dus wat jij wel en niet mag doen. Is dat wat je wilt? Word jij daar echt heel erg gelukkig van? Wees eens eerlijk. Je ouders mogen niet zomaar alles tegen je zeggen, je kwetsen, je onderuit halen, je commanderen, alleen omdat ze je ouders zijn.

Jij mag je eigen leven leven

Wat een ander daarvan vindt, is de mening en oordeel van de ander. Als jouw ouders moeite hebben met het feit dat jij graag wilt emigreren naar Afrika om welke reden dan ook, dan is dat het probleem van je ouders. Het is niet jouw probleem. Jij bent geen bezit. Je bent niet het eigendom van je ouders. Ze hebben je ter wereld gezet, je opgevoed en that’s it. Dat was hun taak. In het dierenrijk gaan jonge dieren ook hun eigen weg op een gegeven moment…..

Doe waar jij blij en gelukkig van wordt

Wees jezelf. Ontdek waar je gelukkig van wordt, blij van wordt. Wat jij jezelf gunt in het leven. Als dat 100% exact hetzelfde is als je ouders, prima. Het komt alleen erg weinig voor als ik eerlijk ben. Dit omdat loslaten nog voor heel veel zielen een te leren les is. Kom los van je ouders, emotioneel en met gedrag.

Ik gun het je om diegene te zijn wie je werkelijk bent.

Te-oud-om-nog-te-veranderen

Het is nooit te laat om aan jezelf te werken

Soms nemen mensen contact met mij op en zeggen dan, ach joh het is al zo lang zo, het kan vast en zeker niet meer veranderen. Of:

 • “Ik ben al zo oud, ik zal niet meer veranderen.”
 • “Ik heb er al zo lang last van, dit gaat nooit meer over.”

Waarop ik altijd antwoord: Wil jij je graag beter voelen? En ik heb tot op heden altijd een JA als antwoord ontvangen. Als jij ervoor kiest om je beter te voelen. Is er genoeg reden, motivatie en kracht om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met het oplossen van de oorzaken waarom je je voelt zoals je je voelt!

Leeftijd is geen belemmering

Mijn oudste klant is in de 70. Dus laat leeftijd je niet tegenhouden of belemmeren jezelf te ontwikkelen. Persoonlijke groei hangt niet vast aan je leeftijd. In mijn optiek, blijf je leren, tot het moment dat je ziel je lichaam, diens tijdelijke huis, verlaat.

Mijn ervaring

Vaak gebruiken klanten allerlei smoezen en excuses om zichzelf te beschermen tegen een teleurstelling of afwijzing. Ze zijn veel te bang dat ik zeg: Klopt, U kan niet meer geholpen worden en komt echt nooit meer van uw problemen af!

Wees gerust

Het maakt niet uit hoe lang je situatie al is en duurt, hoe vaak je al van alles hebt geprobeerd, bij ik weet niet hoeveel therapeuten en behandelaars je al bent geweest om het proberen op te lossen. Je bent nu niet voor niets met mij in contact gekomen. En ik heb nog nooit ervaren dat als iemand kiest voor verandering en verbetering en genezing, er geen positief resultaat behaald werd.

Elke stap is er 1

Want hoe klein de verandering ook is, het is een verandering in de goede richting. Al begint het met nadenken, bewustworden…. dat is al een prima stap. Jijzelf bepaalt namelijk het tempo. En alles wat je hiervoor al hebt gedaan, hebben je gebracht naar hier…

Laat je angst los

En ervaar wat ik of een andere therapeut voor jou kan betekenen. Als jij wilt, dan kan het. Zoek de juiste (heilzame) persoon. Want dat is het…. niet iedereen is de juiste persoon voor jou, ook al zeggen ze zelf of anderen van wel. Vertrouw je gevoel. En gezonde spanning, het eng vinden, is prima, mag er zijn. Als dat gevoel er is, én er is ook een gevoel van: die persoon is de juiste.. ga er dan voor. Sommige kansen krijg je maar 1 keer. En bij twijfel, niet puur gebaseerd op angst, niet oversteken! Neem al je gevoelens serieus.

Ja maar…

De psycholoog, psychiater, arts, mijn partner zegt dat ik er maar mee moet leren leven. Onzin! zeg ik dan en blijf ik zeggen. Zodra een specialist dat zegt, geeft dat aan dat de specialist niet beschikt over de kennis en kunde om jou verder te helpen. That’s all en that’s it. Meer zegt het niet. Het zegt niet iets over jou, het zegt alles over degene die dit tegen jou zegt. Tijd voor een ander dus.

Het is nooit te laat om te leren, alleen leren we dat soms net iets te laat.

Zo-bedoelt-hij-het-niet

Zo bedoelt hij/zij het niet

Nou toen ik zei: ik ga naar bed want ik ben moe. Reageerde mijn partner met de uitspraak: wat ben jij een zeikerd tegenwoordig zeg!

Maar zo bedoelde hij het niet hoor. Hij vond het heel vervelend dat ik het zei, want ik had het al twee keer eerder gezegd die week. Dus ja, ik begrijp hem wel.

Oh ja?

Je zegt dat je hem begrijpt. Dus in feite vind jij jezelf ook een zeikerd als je aangeeft dat je moe bent en naar bed gaat? Nou nee, maar ik begrijp wel dat hij dat vervelend vind. Ik was gewoon moe. Hij noemt dat zeiken. En het is toch ook niet leuk dat ik eerder naar bed ga?

Voor wie is dat niet leuk?

Nou voor hem natuurlijk. Ik was gewoon dus ja. Maar hij heeft daar last van.

Oké ik hoor helemaal wat je zegt. Alleen heb ik wel een vraag aan je: hoe voelde het toen hij zo reageerde op je?

Kut

Dat voelde echt niet fijn nee. Maar ja, zo is hij nou eenmaal. Hij bedoelt het niet zo hoor.

Leg mij dan eens uit waarom hij het dan wel doet als hij het niet zo bedoelt. Ja uh, weet ik veel. Zo reageert hij wel vaker. Als ik zeg hoe ik mij voel dan reageert hij altijd geïrriteerd of boos.

En dat vind jij normaal?

Nee, maar ja wat doe ik eraan. Ik kan hem niet veranderen.

Klopt. Jij kunt hem niet veranderen. Wat je wel kunt doen is aangeven dat je van zo een reactie niet gediend bent. Want als je heel eerlijk bent, hoe voel je je als hij zo reageert?

Ondergewaardeerd

En wil je jezelf zo voelen? Nee. Waarom laat je het dan wel gebeuren? Wat maakt dat jij niet voor jezelf op komt door te zeggen: Ik wil niet dat je zo tegen mij praat.

Dat durf ik  niet

Hoezo niet?

Nou dan ontstaat er ruzie. Hij kan echt heel boos worden hoor. Als een blad aan een boom slaat zijn humeur soms om. Echt doodeng.

Wat gebeurt hier nu feitelijk..

Deze klant geeft aan in eerste instantie dat haar (in deze casus is het een man, kan ook zeker een vrouw zijn die dit doet!) man het echt niet zo bedoelt. Alleen als ik erover doorvraag, dan komt er uiteindelijk uit dat ze bang is voor zijn boosheid en reactie. En vanuit angst gaan we het gedrag van de manipulator, want dat is haar man in deze casus, verdedigen/de hand boven het hoofd houden. Waarom? Om haar zelf te beschermen. Weglopen voor de waarheid. Want de waarheid deed pijn. En het verhaal ging verder en de pijn kwam naar boven, werd voelbaar. En is behandeld en dus opgelost.

Stop met het goedpraten van negatief gedrag

Stop ermee. Het maakt allerlei zaken erger. Jij blijft jezelf wegcijferen en aanpassen. Je gaat steeds meer gedrag vertonen om jezelf te verdedigen en om confrontaties uit de weg te gaan. Je bent dus steeds minder jezelf. Terwijl je in feite liegt tegen jezelf, niet luistert naar je gevoel en wegloopt voor de werkelijkheid. Niemand heeft het recht om zo tegen jou te praten. Wat jij ook doet, niemand heeft het recht om op zo een negatieve manier onderuit te halen. Niemand. Je ouders niet, je partner niet, je collega niet, je kind niet, je vriendin niet, je arts niet.

Kom voor jezelf op

Als jij zelf over je grenzen heen laat lopen, blijven manipulators over je grenzen heen gaan. Totdat je het moment bereikt dat je niets meer kunt, dat je volledig vastloopt, instort, op bent. Is dat wat jij jezelf gunt? Nee toch..

Leer je grenzen aan te geven. Leer een manipulator aan te spreken op diens gedrag. Zodat ze die feedback krijgen die ze nodig hebben om zich bewust te worden van wat ze doen. Als het een persoon is met emotionele, mentale, psychische gedragsstoornissen zoals narcisme, psychopathie of wat dan ook. Dan is de kans heel klein dat ze kiezen hun gedrag te veranderen.

Dan dien jij een keuze te maken

Accepteer ik nog langer dit gedrag. Of accepteer ik dit niet meer en kies ik voor mijzelf. Als je jezelf gunt je beter te voelen, je zelf te zijn, dan zal je hoogstwaarschijnlijk kiezen voor afstand nemen van de manipulator. En als afstand nemen niet mogelijk is, want ook dat komt natuurlijk voor. Dan dien je jezelf zodanig sterker te maken dat het gedrag van de manipulator je niet meer zo raakt en je heel goed bent in het aangeven van je grenzen. Dan ga jij bepalen, neem je de regie. Het heft in handen. En daar kan ik je allemaal bij helpen.

Mijn-kind-is-de-baas

Wie is de baas in huis?

Wie is werkelijk de baas in huis?

De laatste weken heb ik ouders in de praktijk die vastlopen met hun kind of kinderen. Veelal is, als ze eerlijk zijn, het kind de baas in huis. Soms is dat heel duidelijk, soms minder duidelijk.

Invloed op gezinsdynamiek

Alleen als jij afspraken maakt met je kind, en er zijn geen consequenties wanneer die afspraken niet worden nagekomen. Dan verschuift de energie, de hiërarchie, de dynamiek binnen het gezin. Onafhankelijk uit hoeveel leden het gezin bestaat.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen hebben tot 12 jaar absoluut kaders en grenzen nodig. Ze zijn aan het ontdekken, ondernemen en ervaren. En kunnen nog helemaal niets overzien van wat mogelijke gevolgen zijn van hun acties. De situatie van plots een straat oprennen kennen we allemaal. Daar hebben jonge kinderen hulp, onderwijs, richting nodig om inzicht te krijgen in gevaarlijke situaties. Daarnaast leer je jonge kinderen hoe om te gaan met anderen. Als jij racistisch bent naar mensen uit andere culturen, dan leert je kind dat het normaal is dat je zo gedraagt bij mensen uit andere culturen. Kinderen kopieren je gedrag. Niet alleen van jou, ook van leerkrachten, oudere broers of zussen, de andere ouder, de grootouders etc. Alleen ze kopieren het meest de ouders.

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen na 12 jaar, de pubers en tieners en jongvolwassenen, hebben nog steeds kaders en grenzen nodig. Als ik nu kijk naar mijn eigen zoon van 17. Die wilt graag zijn eigen leven leven. Wat uiteraard mag. Hij ontdekt allerlei nieuwe dingen, drank, uitgaan, seks, relaties, examens en ga maar door. Zo is hij aan het werk in een andere stad, heeft een leuke groep vrienden om zich heen. Dol op gezelligheid en spreekt veel af. Alleen ook deze leeftijdsgroep overziet nog steeds niet geheel wat de gevolgen kunnen zijn van hun acties. Als mijn zoon op een donderdag om 2 uur in de nacht thuiskomt omdat hij in een goed gesprek zat met vrienden, dan is het de volgende dag wel even lastig om uit bed te komen, goed op te letten op school en de dingen te doen die van hem worden verwacht. Vanaf 12, en vanaf 15 jaar willen kinderen alles doen wat heel erg leuk en gezellig is. Als ze mogen kiezen, is dat wat ze alleen nog maar willen doen. lol hebben en maken. anderen ontmoeten, nieuwe dingen ervaren.

Regels

En toch hangt er bij mij thuis een verkeersbord op de muur met huisregels. De regel is: Mama is de baas. Er is maar 1 regel. Af en toe wijs ik op het bord en hoor ik ja ja, oke. Soms hoor ik, Nee ik bepaal zelf wel wat ik doe. En zodra ik die reactie krijg van een kind, is mijn antwoord: Lief kind, ik merk dat je heel graag alles wilt doen waar jij zin in hebt, ik begrijp je helemaal. En zodra jij op jezelf woont, heb jij alle tijd en ruimte om dat te gaan doen. Alleen zolang jij woont in mijn huis, welke ik betaal, ben ik degene die de regels bepaalt, en niet jij. Je bent voor X uur thuis, je gaat iedere dag naar school mits je heel erg ziek bent en dan nog bepaal ik of ik je ziek meld, je werkt mee in het huishouden en je houdt je aan de omgangsregels in dit huis. (ja ik heb ook regels hoe we met elkaar omgaan). Dit werkt, dit geeft rust, dit zijn de kaders en grenzen die kinderen nodig hebben. Zeker in die fase van lang leve de lol en ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven lijdt. Wat ik absoluut promoot, alleen je leeft niet als enige mens op Aarde, je hebt te maken met een maatschappij met allerlei regels en afspraken en verwachtingen en macht, etc.

Autoriteit

Kinderen dienen bewust te worden van wie ze zijn en wie ze kunnen zijn binnen de kaders die worden opgelegd door autoriteiten. En in huis ben ik dus de autoriteit. Ik heb geleerd hoe die autoriteit te zijn, want ik was het eerst niet. Een van mijn kinderen kopieert gedrag en manipuleert. Dus ben er flink mee aan de slag gegaan jaren geleden om in mijn rol te stappen. Inmiddels help ik velen in mijn praktijk die tegen hetzelfde aanlopen, met veel plezier.

Oh nog één ding, het mag lastig en moeilijk zijn. Kinderen opvoeden is lastig en moeilijk. Dat vermelden ze alleen nooit in bijsluiters van anti-conceptiemiddelen. Geintje…

Don’t be embarrassed to go on couples therapy

We define the treatment path in couples therapy after patiently listening and carefully understanding the problems couple is facing. Our practical and scientific approach, while balancing and weighing the emotions at stake, helps us bring in the much needed transparency and attachment among the partners. It definitively helps in doing the right thing, and taking the right decision, not only for the relationship, but personally as well.

Lees meer

10 tips for less stressful mornings

Self-esteem and confidence are major traits in individuals that affect their success. While these are a lifelong process, the foundation of it needs to be established in early childhood. Building self-esteem will allow the child to deal with difficult situations that they will encounter during their lifetime. Since parents have the greatest influence on a child’s belief, it is important for them to let their child know where they belong, how well they are doing and contribute towards developing confidence and self-esteem.

Spend more time with your children and improve their confidence

In today’s competitive world, sleep is more of a luxury than a necessity. Sleep is important for the well being, both emotionally and physically for an individual. Insufficient sleep or no sleep has long lasting health and psychological disorders. If you have been experiencing insomnia, it may be due to a number of factors, including stress, anxiety or depression. In order to address your sleep problem, it is best to consult an experienced psychologist who can help you change your behaviour, manage feelings and emotions that may interfere with your sleep.

How to improve your memory?

It has been believed for centuries that as we grow older, our brain functions continue to deteriorate, which also impacts and weakens our memory. However, recent medical researches and experiments have proved that our brain has the ability to grow new neurons, even as we age, a process known scientifically as neuroplasticity. The mental health of a person depends vastly on how active the person is – physically and mentally. If you keep forgetting things too quickly, or have noticed a sharp decline in your mental health in terms of memory recently, it is time to make some really important changes in your lifestyle to help sharpen and improve your memory.

Lees meer

How to get a good nights sleep?

In today’s competitive world, sleep is more of a luxury than a necessity. Sleep is important for the well being, both emotionally and physically for an individual. Insufficient sleep or no sleep has long lasting health and psychological disorders. If you have been experiencing insomnia, it may be due to a number of factors, including stress, anxiety or depression. In order to address your sleep problem, it is best to consult an experienced psychologist who can help you change your behaviour, manage feelings and emotions that may interfere with your sleep.

Lees meer

Houd-van-jezelf

Iemand die echt van je houdt tilt je omhoog

Je bent het waard om omhoog te worden getild in plaats van naar beneden gehaald te worden. Alleen is dat bij lang niet iedereen …

kom-voor-jezelf-op

Blijf erboven staan

Zodra je manipulatieve mensen in je omgeving hebt, wordt er al een poging gedaan om je Licht te dimmen. Zeker als je even …

Soms-wil-ik-even-geen-kinderen

Soms wil ik een moment even geen kinderen

Linda, ik ben doodmoe. Ik kan niet meer. Ik ben op. Iedere dag ben ik moe, ik heb overdag rust nodig en krijg ik niet. Hoe …